media » media w Polsce

Media publiczne: może nie ta forma prawna?

0 Comments

Od jakiegoś czasu prowadzę różne niewielkie media, i chciałbym zabrać głos w dyskusji o mediach publicznych.

Dziś zmieniła się struktura mediów opiniotwórczych w Polsce. Media “jakościowe” są często w dzisiejszej Polsce tworzone przez organizacje III sektora: fundacje, stowarzyszenia. Podmiotom komercyjnym, wysoko opodatkowanym, nie udaje się jakościowa konkurencja z sektorem NGO’sów. Wiele z najlepszej jakości mediów obecnej Polski to dzieło właśnie organizacji pozarządowych.

Dziwimy się na komercjalizację mediów publicznych, rzadko spotykaną w tej skali w Europie. Gdy ongiś informowałem się na jednej z konferencji u władz tej stacji, jedynie jeden kanał: TVP Kultura, miał być formą realizacji “misji publicznej”.

Być może powinno się zasugerować wprowadzenie mediów publicznych w Polsce w formie fundacji bądź stowarzyszeń. Dziś nawet wiele poważnych europejskich gazet codziennych przeszło na tą formę organizacji (np. niemiecka Frankfurter Allgemeine Zeitung utrzymywana przez Fazit- Stiftung).

Żądamy od mediów publicznych działań typowych dla III sektora. Tymczasem ich forma organizacyjna jest inna, i warto dostrzec tą różnicę.

Adam Fularz

By


Readers Comments (0)