dobre praktyki

Podział i decentralizacja polskiej policji

0 Comments

Oficer policji, RFN, cc wikimedia

Proponujemy wprowadzenie organizacji tych sił porządkowych na wzór rozległych terytorialnie krajów rozwiniętych.

Proponujemy wzorem tych krajów:
-podział polskiej policji na 50 jednostek terytorialnych i podporządkowanie tych sił policyjnych władzom miast, związkom powiatów, albo samorządom województw.

-utworzenie specjalnej formacji pełniącej formę policji ogólnokrajowej, narodowej, zajmującej się tylko wybranymi zagadnieniami (np. przestępstwami wykraczającymi poza obszar jednego regionu). Byłaby to Policja Narodowa, Policja Krajowa- to nasze propozycje nazw.

Decentralizacja policji jest efektem jej historycznego rozwoju, a także jest efektem celowego zerwania z praktyką krajów totalitarnych. Taka sytuacja panuje w RFN- policja podlega pod landy, a likwidację wielkiej, scentralizowanej policji tłumaczono potrzebą uniemożliwienia powrotu totalitaryzmu, dla którego scentralizowana policja była wygodnym i posłusznym narzędziem represji.
Polska winna wyciągnąć wnioski z doświadczeń innych krajów: podobnie jest czy to w USA (policje miejskie i stanowe) czy to w Wielkiej Brytanii (policje mające regionalny zakres kilku polskich powiatów i kontrolowane przez lokalne samorządy). Ponad tak zorganizowaną i rozdrobnioną policją istnieją specjalne policje ogólnokrajowe, federalne, mające specjalnie wydzielony zakres zadań.

Francja, Włochy mają silnie rozwinięte policje municypalne, będące, w odróżnieniu od polskich straży miejskich, prawdziwymi policjami. Nawet w scentralizowanej Italii za imigrantów i ochronę rynku odpowiada właśnie ten typ policji. Holandia jest świetnym przykładem podporządkowania władzy nad policją regionom. Policja jest tam podzielona na 25 regionalnych jednostek, każda kontrolowana także przez lokalne samorządy i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Do tego dochodzi oddzielna policja ogólnokrajowa. W Hiszpanii autonomiczne regiony mają osobne policje, dodatkowo tak samo występują policje miejskie i lokalne.

Apelujemy do mediów, także do mediów rządowych o nagłośnienie propozycji takich reform. 

Literatura:
http://en.wikipedia.org/wiki/Police
http://de.wikipedia.org/wiki/Polizei
http://de.wikipedia.org/wiki/Polizia_Municipale

By


Readers Comments (0)