Polityka ekologiczna

Do Ministerstwa Infrastruktury. Przedstawiam uwagi stowarzyszenia Zielone Mazowsze do projektu Strategii zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 r.: Lp. |Fragment, którego dotyczy uwaga |Uwaga |Uzasadnienie 1. |Str. 26, Transport miejski... [...]
Mon, Dec 17, 2018 11:00:00 PM, Continue reading at the source
Do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Nawiązując do wyłożonego do konsultacji projektu planu miejscowego rejonu PKP Warszawa Włochy, przesyłam uwagi i wnioski: 1. W planie powinny zostać uwzględniony następujące trasy... [...]
Sat, Dec 08, 2018 11:00:00 PM, Continue reading at the source
Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu przebudowy ul. Gagarina i Spacerowej w związku z budową trasy tramwajowej, przesyłam uwagi i wnioski: 1. W projekcie należy uwzględnić obustronne drogi dla rowerów na całej... [...]
Thu, Nov 29, 2018 11:00:00 PM, Continue reading at the source
Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu wyznaczenia przejść dla pieszych w otoczeniu ronda Dmowskiego, przesyłam uwagi i wnioski: 1. Poprawa dostępności otoczenia ronda Dmowskiego oraz warunków ruchu... [...]
Mon, Nov 26, 2018 11:00:00 PM, Continue reading at the source
Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu przebudowy placu Narutowicza, przesyłam uwagi i wnioski: 1. Drogi rowerowe powinny na całej długości, po obu stronach ulicy mieć szerokość 3m. Minimalna szerokość to 2,5m... [...]
Wed, Nov 21, 2018 11:00:00 PM, Continue reading at the source
Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu przedłużenia ul. Nocznickiego do Marymonckiej, przesyłam następujące uwagi i wnioski: 1. Szerokość jezdni powinna zostać ograniczona do właściwej dla drogi lokalnej, tj. 5,5... [...]
Wed, Nov 14, 2018 11:00:00 PM, Continue reading at the source
We wrześniu zeszłego roku do Warszawy zawitał Mikael Colville-Andersen, aby przemawiać na Festiwalu Architektury. Znalazł jednak czas dla lokalnych aktywistów, więc razem z kolegami z Zielonego Mazowsza zabraliśmy go na przejażdżkę rowerem... [...]
Tue, Nov 13, 2018 11:00:00 PM, Continue reading at the source
Poszerzona do sześciu pasów Wołoska wzbudza sporo kontrowersji . Najbardziej medialnym problemem jest obecnie hałas. Trwają badania i dyskusje czy potrzebne są szpecące przestrzeń ekrany dźwiękochłonne. Hałas to jednak nie jedyny problem... [...]
Mon, Nov 05, 2018 11:00:00 PM, Continue reading at the source
Nastąpił kolejny sezon grzewczy. Rząd jak obiecywał naprawę jakości powietrza, tak nadal głównie obiecuje. Dlatego czas przygotować się na brudne powietrze. Warto wiedzieć kiedy lepiej nie biegać albo kiedy już potrzeba […] Artykuł Test 20 aplikacji na androida sprawdzających jakość powietrza pochodzi z serwisu zielone.info. [...]
Mon, Oct 29, 2018 8:44:00 PM, Continue reading at the source
Do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Nawiązując do uszczegółowionej koncepcji „Zielonej ulicy Towarowej”, przesyłam następujące wnioski: 1. Projekt w obecnej formie nie ma szans spełnić celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni... [...]
Thu, Oct 11, 2018 10:00:00 PM, Continue reading at the source