Polityka ekologiczna

Prawie dwa i pół roku po naszym apelu , miasto przedstawiło koncepcję modernizacji ul. Górczewskiej. Jej wdrożenie byłoby zdecydowaną poprawą względem stanu obecnego, lecz dotychczasowe tempo działań stwarza ryzyko, że w pierwszej... [...]
Mon, Apr 23, 2018 10:00:00 PM, Continue reading at the source
Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do przesłanego projektu przebudowy placu Pięciu Rogów, przesyłam następujące uwagi i wnioski: 1. Pozytywnie oceniamy przekwalifikowanie placu i ul. Chmielnej w strefę zamieszkania... [...]
Mon, Apr 23, 2018 10:00:00 PM, Continue reading at the source
Do: Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2018-2022 (dalej Program) Problem tego hałasu został w Programie zauważony... [...]
Thu, Apr 19, 2018 10:00:00 PM, Continue reading at the source
Aleksandra Prystora jest lokalną ulicą w Dzielnicy Ursus. Pasy ruchu i południowy chodnik mają po 3m szerokości, ulicą odbywa się ruch autobusów komunikacji miejskiej. Na chodnikach parkują samochody. Parkowanie częściowo na jezdni... [...]
Tue, Apr 17, 2018 10:00:00 PM, Continue reading at the source
Trwają Konsultacje Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem (POŚpH) . Do 20 kwietnia mamy rzadką okazję wyrażenia opinii o tym, jak miasto wypełnia swój obowiz osązek walki z hałasem. Choć ostatnio przyćmiła go nieco walka ze smogiem, nie... [...]
Tue, Apr 17, 2018 10:00:00 PM, Continue reading at the source
We wczorajszym wydaniu Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego pokazano krótki kontrapas rowerowy na ul. Moniuszki jako drogowy dziwoląg i zagrożenie. Czy słusznie? Otrzymaliśmy do wiadomości krytyczną opinię na ten temat. Szanowni Państwo... [...]
Mon, Apr 16, 2018 10:00:00 PM, Continue reading at the source
Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do przesłanego projektu budowy drogi rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku al. Solidarności-Świętokrzyska, przesyłam następujące uwagi i wnioski: Zapewnienie obustronnej... [...]
Mon, Apr 16, 2018 10:00:00 PM, Continue reading at the source
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra w lutym 2018 r. stworzył ciało doradcze – Rada ds. Transportu Kolejowego ma wspierać prezesa UTK i proponować kierunki jego działań. – Członkowie rady są specjalistami... [...]
Sun, Apr 15, 2018 10:00:00 PM, Continue reading at the source
Pod hasłem Zielone ulice Warszawy na zlecenie władz miasta firma Proinwestycja przygotowała koncepcje aranżacji zieleni wzdłuż wybranych ulic stolicy. Oprócz samej zieleni koncepcje zawierają zmiany w organizacji ruchu, w niektórych... [...]
Tue, Apr 10, 2018 10:00:00 PM, Continue reading at the source
Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do przesłanego projektu modernizacji placu Na Rozdrożu, przesyłam następujące uwagi i wnioski: 1. Szerokość peronów między wiatami a schodami powinna być stała i wynosić 5,8 m... [...]
Mon, Apr 09, 2018 10:00:00 PM, Continue reading at the source