Wprowadzenie do ekonomiki kolei

Czy rynek na kolejach pasażerskich ma prawo zaistnieć? W Polsce- nie.

0 Comments

Wyremontowane, a dziś leżące odłogiem torowisko do nadmorskiego kurortu Darlowo , autor: NN Adam Fularz Na rynku przewozów kolejowych bariery wejścia/wyjścia na i z rynku są relatywnie wysokie. ...

Wprowadzenie do ekonomiki kolei- rozdział IV

4. Próby reform kolei w Polsce Po dziesięciu latach reform przedsiębiorstwa  znajdują się w stanie daleko posuniętego upadku. Mimo rozdziału przedsiębiorstwa na spółki o monopolistycznej pozycji w ...

Wprowadzenie do ekonomiki kolei- rodział III

3. Obraz europejskiego rynku kolejowego Systemy kolejowe poszczególnych krajów pogrupowano według głównego “performance mesure”, mianowicie wg liczby podróży koleją na mieszkańca rocznie, co jest synonimem jakości ...

Wprowadzenie do ekonomiki kolei- rozdział II

2. Reformy kolei w Europie W tym rozdziale omówionych zostanie kilka przykładów pełnych reform kolei europejskich. O pełnej reformie można mówić w momencie gdy organizacja rynku ...

Wprowadzenie do ekonomiki kolei – rozdział I

Wprowadzenie do ekonomiki kolei ze szczególnym uwzględnieniem roli konkurencji na kolejach i przyszłości kolei w Polsce. ____________________________________________________________________ (c) Adam Fularz Paryż/ Frankfurt nad Odrą/ Berlin 2002-2003Spis treści Zamiast wstępu1. Charakterystyka ...