polskie doświadczenia

Niska jakość edukacji pogłębia depopulację Polski B i C

0 Comments

Polskim problemem jest brak elit w wielu regionach kraju. Jeśli nawet takie się “cudem” wykształcą na polskiej prowincji, to uciekają do 4 wielkich ...

“Patologie akademickie” w Polsce i inne publikacje

Drogi i bezdroża nauki w Polsce         Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim       Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego       Patolologie akademickie pod lupą NFA  

Polecamy analizę FOR na temat organizacji polskich uczelni

Polecamy analizę FOR na temat organizacji polskich uczelni. W Polsce dochodzi do sytuacji rodem z systemu totalitarnego. W Uniwersytecie Zielonogórskim podczas debaty ...

Koszty transakcji przy zakładaniu organizacji rujnują życie naukowe

Ekonomista obserwujący polską rzeczywistość próbuje dotrzeć do sedna problemów, i czerpie w tym zadaniu z najnowszych trendów intelektualnych w swojej nauce. Ekonomia się ...

Opadły mi ręce, czyli o polskim absurdzie

Studiowałem za granicą. Akurat pisałem anglojęzyczną pracę z mojej dziedziny, mając na karku bardzo wkurzonych szefów (przespałem jeden termin, który jakoś zginął w moich papierach) ...