kolej na Lubelszczyźnie

Kolej na Zamojszczyźnie

0 Comments

Województwo lubelskie, z rocznym dochodem na mieszkańca w wysokości 5,5 tys. euro (2007 r.) jest wg danych Eurostatu z roku 2006 epicentrum biedy ...

Proposal for passenger railways in Woivodship Lubelskie

Proposal of train network in the area, (c) copyright information is provided on the map. The region of southern Lubelskie, called Zamojszczyzna, is the poorer part ...