historia

Arianie na ziemiach obecnej Polski w czasach Wandalów?

0 Comments

Kategoria: Historia starożytna Niewiele wiemy o dawnej duchowości. Ciekawą analizę proponuje jeden z naukowców- Piotr Makuch, odowłując się do znaczenia terminu “wawel”, w niektórych dawnych wersjach manuskryptuów ...

Civitas Szinske- państwo nad Odrą znane z dokumentu Dagome Iudex

Gród nad Odrą Najstarsze ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego Szczecina, sięgają końca IX w. i początków X w. Zbudowany został przez książąt słowiańskich gród otoczony fosą, u którego ...

Ziemie Polski jako Wandalia. Lata 486 n.e. do 640 n.e.

Wenedowie, Wendowie, Wenetowie, Wenedzi tworzyli społeczność zamieszkującą w okresie rzymskim (I-IV w. n.e.) – ziemie nad Bałtykiem. Istnieje szereg hipotez na temat ich przynależności etnicznej. Identyfikowana jest ...

Czy legendarne wielkie miasto Średniowiecza istotnie skrywa się w Zatoce Pomorskiej?

Kategoria: Historia nowożytna Kroniki i roczniki opisują upadek miasta na rok ok. 830. Był to – rzekomo- upadek największego miasta tamtych czasów. Nie do końca wiemy, jak ...

Od ~991 r. do XVII w. Polska była lennem Stolicy Apostolskiej- dowodzi historyk Jean Sedlar

Paaństwo Szinske. Mapa autora na podkładzie z wikimedia (cc) Adam Fularz dla   Dokument Dagome Iudex zadeklarował ówczesne ziemie obecnej Polski jako lenno Stolicy Apostolskiej [7]. Był to ...

Craco, władca Lechici Imperii. Rok 413.

Rysynek 1. Alessandro Guagnini, Sarmatiae Europeae Descriptio, Spira, 1581 Alanowie (Halanowie, Tanaitowie lub Asowie, gr. Αλανοί, Αλαννοί, chińskie 阿蘭聊 transkrybowane na Alanliao[1] (synonim 奄蔡 Yancai, stąd niektórzy doszukują się pokrewieństwa ...

O Kraku, Grachu, Cracco, władcy z Krakowa

Krak (Krakus lub Gracchus) – legendarny władca, założyciel Krakowa. Według Kadłubka, którego świadectwo jest najstarsze, miał być jednym z książąt/namiestników Polaków walczących z Galami w Panonii ...

O panowaniu 12 wojewodów po śmierci Wandy

Jakoz prawie wszystkie okolicznosci tych podan okazuja sie prawdziwie skandynawskiemi powtarzaja sie wielokrotnie w dziejach północnych. Panowało po Wandzie najprzód dwunastu wojewodów- o dwunastu władcach ...

Największe miasta wczesnego średniowiecza. Wolin.

Na południowo-wschodnim krańcu wyspy Wolin osiedla mieszkalne istniały już pod koniec epoki kamienia,co pokazały wykopaliska z lat 1930 i 1950 r. Duże wykopaliska w 1930 ...

Zagadkowy Popiel II i jego Lechia

Rys. Popiel I, ojciec obalonego Popiela II Kategoria: Historia starożytna Utrefiony? osobny nawet przydomek Utrefionych der Haargelockte Osobliwszym trafem brzmiaí ten przydomek w oryginalnym jezyku norman skim czyli gockim ...

« Previous PageNext Page »