demokracja

Referendum w Sewastopolu (Krym) osiągnęło tylko 123 % frekwencji?

0 Comments

Referendum na Krymie okazało się demokratyczną porażką- w drugim po stolicy, Symferopolu, najważniejszym mieście półwyspu- Sewastopolu (dawniej: Korsuń) – nie osiągnięto nawet 140 % frekwencji. Magiczny wskaźnik zatrzymał się na 123 % i nie chciał drgnąć.

Nie wiadomo, czy żartem, czy na serio przeprowadzone referendum, miało się- wg nielicznych uwag uczestników, odbywać bez list głosujących, uprawnieni byli rozmaici przechodnie, którzy mogli jednocześnie odwiedzić wiele punktów by zagłosować. “Wałęsające się psy mogły głosować”- na taką opinię trafiłem w sieci Internet.

Ukazywano rozmaite karty do głosowania. Te które widziałem,  miały napisy w języku krymskotatarskim, ale cyrylicą, mimo że miejscowa ludność używa alfabetu łacińskiego do zapisu swojego języka (por. ich lokalna wikipedia: http://crh.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9F_Saife ). Nie znaczy to że karty nie dawały się czytać przez rdzenną ludność, ale nowa władza już pokazała co sądzi o dbałości o mniejszości narodowe.

Im więcej czytam o tych wydarzeniach- tym mniej wiem jak zareagować.  Ludzie zwykle reagują śmiechem czytając o “krymskim referendum” i jego zaskakującym sukcesie frekwencyjnym- ale też jednocześnie- co powiedzieć jakimś – najwyraźniej biednym- Tatarom krymskim- którzy w tej całej układance stracili swoje małe, autonomiczne państewko?

Nie wiadomo doprawdy co im można powiedzieć. Ludność krymskotatarska, tyle razy już przeganiana, gdzieś jakby się rozjeżdża- czytałem conajmniej o kilkuset osobach które już zdecydowały się na emigrację z ich dawnej ojczyzny. Widziałem w sieci zdjęcia jakichś biednych ludzi z tobołami wysiadającymi z krymskiego pociągu we Lwowie- podobno miejscowa ludność ich przyjęła- ile – ile można mieszkać w podróży? Oni mieszkają od 1944 roku.

Opr. Adam Fularz- 2014

——————————————-oryginalna treść obliczeń frekwencji na jaką trafiłem—————————————————————-

Still no 140 percent, but close enough. According to Mikhail Malyshev, Head Coordinator of the Crimea referendum, a total of 474 137 residents of Sevastopol went to the polls yesterday. Yet, in November 2013, Sevastopol had a population of 385 462 residents. In total, the voter turnout therefore reached 123 percent. A dream score for each and every democratic plebiscite!

За вхождение в состав России проголосовало 123%  севастопольцев Иногда эмоции возобладают над здравым смыслом, но даже за эмоциями можно проследить нелегитимность референдума. Эйфория, российский гимн, морячки, 93%... Хоть кто-то пытался проанализировать результаты референдума в абсолютных показателях? Такое ощущение, что просто вывели цифру в 93% и дальше все пофиг. Понятно, что ни одна страна мира не признает референдум, но вчерашний опрос в этом блоге показал, что половина проголосовавших (с учетом ботов) считает референдум честным. Если откинуть ботов, то наверное найдутся люди, которые искренне верят в то, что референдум прошел по правилам. Но как в такое можно поверить? Проанализируем. Официальное сообщение на 00-00 из Крыма: Явка избирателей в Крыму на 20.00 (22.00 мск) составила 81,36%, сообщил председатель комиссии Верховного совета Крыма по организации и проведению референдума Михаил Малышев. «На 20 часов в Крыму проголосовали 1 млн 250 тыс. 426 человек. Это результат без учета Севастополя», - сказал он. «С учетом Севастополя проголосовали 1 млн 724 тыс 563 человека», - добавил глава комиссии. Если посчитать: 1 724 563-1 250 426= 474 137 человек из Севастополя проголосовали в референдуме. Заходим на сайт статистики Севастополя и читаем: http://sevstat.sevinfo.com.ua/statist_info/demografia/chislo_naselenia/arxiv_2013/ludi_1013.pdf На конец прошлого года население Севастополя составило 385 462 человека. Это с учетом детей, которые не имели права голосовать.  474 137 - 385 462 = 88675 человек случайно появились в Севастополе во время референдума.  474 137 /385 462*100=123% севастопольцев проголосовали за вход в состав России... То есть, пришли все - и младенцы, и школьники, и подозреваю, что мертвые.  http://teh-nomad.livejournal.com/2007998.html

За вхождение в состав России проголосовало 123% севастопольцев

Иногда эмоции возобладают над здравым смыслом, но даже за эмоциями можно проследить нелегитимнос…

See more

For entering Russia voted 123% sevastopoltsev emotions Sometimes prevail over common sense, but even the emotions can be traced back to the illegitimacy of the referendum.

The euphoria, the Russian anthem, morjachki, 93% …

Though someone tried to analyze the results of the referendum in absolute terms? A feeling that just put the figure at 93% and then everything themselves. It is clear that no country in the world recognizes the referendum, but yesterday’s poll on this blog showed that half the voters (including bots) considers the referendum honest. If you fold the bots, then perhaps there will be people who sincerely believe that the referendum was held on the rules.

But in this you can believe? We Will Analyze.

An official at 0000-0000 from the Crimea: voter turnout Krym on 20: 00 (22: 00 GMT) stood at 81.36%, Chairman of the Commission of the Supreme Soviet of the Crimea to organize and conduct a referendum by Mikhail Malyshev.

“The 8:0 pm in the Crimea voted 1 million 250 thousand. 426 people. This is the result of excluding Sevastopol, “he said. “In view of Sevastopol voted 1 563 000 724 million,” added the head of the Commission.

If we calculate: 1724563 -1250426 = 474137 people from Sevastopol voted in the referendum.

Go to the site statistics of Sevastopol and read at the end of last year, the population of Sevastopol numbered 385462 persons. It is the children who do not have the right to vote.

474137-385462 = 88675 person accidentally appeared in Sevastopol during the referendum.

474137/385462 * 100 = 123% of the Sevastopol voted for entry into Russia.

That is, came all-and babies, and high school students, and a suspect dead.

http://teh-nomad.livejournal.com/2007998.html (Translated by Bing)

 

By


Readers Comments (0)