August 2013 Archive

Arianie na ziemiach obecnej Polski w czasach Wandalów?

Kategoria: Historia starożytna Niewiele wiemy o dawnej duchowości. Ciekawą analizę proponuje jeden z naukowców- Piotr Makuch, odowłując się do znaczenia terminu “wawel”, w niektórych dawnych wersjach manuskryptuów ...

Civitas Szinske- państwo nad Odrą znane z dokumentu Dagome Iudex

Gród nad Odrą Najstarsze ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego Szczecina, sięgają końca IX w. i początków X w. Zbudowany został przez książąt słowiańskich gród otoczony fosą, u którego ...

Ziemie Polski jako Wandalia. Lata 486 n.e. do 640 n.e.

Wenedowie, Wendowie, Wenetowie, Wenedzi tworzyli społeczność zamieszkującą w okresie rzymskim (I-IV w. n.e.) – ziemie nad Bałtykiem. Istnieje szereg hipotez na temat ich przynależności etnicznej. Identyfikowana jest ...

Czy legendarne wielkie miasto Średniowiecza istotnie skrywa się w Zatoce Pomorskiej?

Kategoria: Historia nowożytna Kroniki i roczniki opisują upadek miasta na rok ok. 830. Był to – rzekomo- upadek największego miasta tamtych czasów. Nie do końca wiemy, jak ...

Od ~991 r. do XVII w. Polska była lennem Stolicy Apostolskiej- dowodzi historyk Jean Sedlar

Paaństwo Szinske. Mapa autora na podkładzie z wikimedia (cc) Adam Fularz dla   Dokument Dagome Iudex zadeklarował ówczesne ziemie obecnej Polski jako lenno Stolicy Apostolskiej [7]. Był to ...

Craco, władca Lechici Imperii. Rok 413.

Rysynek 1. Alessandro Guagnini, Sarmatiae Europeae Descriptio, Spira, 1581 Alanowie (Halanowie, Tanaitowie lub Asowie, gr. Αλανοί, Αλαννοί, chińskie 阿蘭聊 transkrybowane na Alanliao[1] (synonim 奄蔡 Yancai, stąd niektórzy doszukują się pokrewieństwa ...