April 2013 Archive

Państwo Wiślanii w czasach dynastii Popielów

Wiślica uchodzi za stolicę Państwa Wiślan. Jeszcze przez krótki czas XII stulecia znajdowała się tutaj stolica niepodległego księstwa, którego władca panował nad doliną Nidy. Część badaczy ...

Panowanie Wandy (750-759 n.e.) w świetle obrzędowości pogańskiej

  Niezrozumiałe memy z okresu pogańskiego Polityką historyczną dotyczącą historii Polski w czasach przedchrześcijańskich chyba nie powinniśmy się przejmować. Nie wiadomo, na czym polega, przerażają natomiast różnice ze ...