March 2013 Archive

Czy kopiec Kraka może nadal skrywać nieodkryte szczątki władcy sprzed 680 roku?

Wiele wskazuje na to, że domniemany grób króla Kraka (tzw. Kopiec Krakusa), panującego wg Bielskiego w okresie przed 680 rokiem n.e., nadal skrywa nieodkryty grób ...

Droga ekspresowa po ruinach stolicy antycznego Królestwa Gotyskandzy?

Czy budowa drogi ekspresowej numer 7 z Gdańska do Warszawy dozna opóźnień? Drogowcy poprowadzili i projektują drogę ekspresową S7 przez tereny określane przez historyków i ...

Panowanie Wizymira (po 604 n.e.) i wojny Państwa Polan z Duńczykami

Wyzimir (po 604 r.)   Wizymir (Wissimir) był władcą Państwa Polan (protoplasty Polski) z rodu Lechitów, panujący po 604 roku n.e. Wedle różnych podań, jest albo synem, ...

Popelus Secundus, Popiel II, władca w latach ok. 815- 823

Popiel ІІ lub Pumpil II zwany Chostkiem; de regno Pumpil (Popel, rekonstruowane jako Pąpyl), był najprawdopodobniej królem lub władcą znacznego organizmu pierwszych Polan. Popularna historiografia ...

Historia Państwa Polan od roku 550 do początku dynastii Piastów

Wiadomym jest, iż przyjęta umownie data 966 roku jako początku Państwa Polskiego nie jest datą faktycznie odzwierciedlającą to wydarzenie. Kraj Polan z pewnością istniał wcześniej, ...

Chrześcijaństwo na ziemiach Polski. Jak Konstantynopol walczył z Rzymem.

Wiele osób sądzi że w swojej historii najsilniejszy nurt chrześcijaństwa w Polsce od zawsze podlegał Rzymowi i jego biskupowi. Tymczasem wiele dowodów wskazuje na to ...

Rzeczp. Polska biedna bo… zbyt zcentralizowana?

W dobie kryzysu gospodarczego kilka krajów uznało za stosowne dokonać zmian ustrojowych. Czy Polska potrzebuje zmiany ustroju na typowy dla większości krajów Europy Zachodniej system ...

Teorie spiskowe a praktyka

Termin “teoria spiskowa” bywa często nadużywany. Tymczasem istnieją też “teorie teorii spiskowych”, wyjaśniające  czemu ten rodzaj narracji, używający selekcji argumentów (niekoniecznie powiązanych) dowodzących istnienia wielkich spisków, cieszy się ...

W niektórych regionach przetrwało zaledwie kilkanaście autochtonicznych rodzin. Lokalne kultury i narody na wymarciu.

Polska wydaje się mieć jakiś problem z mniejszościami- a te- jakby zanikają. Część polityków głosi tezę że nadanie mniejszościom jakichkolwiek praw jest wspieraniem ruchów autonomicznych, ...

Dziś zapomniane Święto Mężczyzn. Dlaczego przyrost naturalny spada?

Dziś Dzień Mężczyzn- święto skądinąd zapomniane, przygniecione balastem święta kobiet. Te nawet urządziły dziś manifę. Nie były wrogo nastawione do mężczyzn, śpiewały i tańczyły piosenki ...

Next Page »