August 2008 Archive

APEL o stworzenie systemu SKM w Bydgoszczy

Szanowni Państwo, Państwa samorząd wg mnie jako jedyny w kraju nie wykorzystuje należycie infrastruktury kolejowej do transportu miejskiego. Owszem, zgadzam się z inicjatywą powstania kolei BiT-City ...